​privacyverklaring

hart & ziel uitvaarten, gevestigd in Haarlem, KVK nummer 55021638 en bereikbaar via 023 8200920 / info@hartenzieluitvaarten.nl, verklaart middels deze privacyverklaring vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens. hart & ziel uitvaarten handelt conform de Europese Wet, Algemene Verordening Gegevensbescherming.

hart & ziel uitvaarten ontvangt, verzamelt en administreert persoonsgegevens van de overledene en de opdrachtgever/opdrachtgeefster (de nabestaande) die hart & ziel uitvaarten opdracht geeft het afscheid (de uitvaart) te begeleiden.

hart & ziel uitvaarten gaat zorgvuldig met de persoonsgegevens om en doet er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking te voorkomen.

hart & ziel uitvaarten behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen en zo de conformiteit met geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen.

persoonsgegevens
hart & ziel uitvaarten verzamelt persoonsgegevens om een uitvaart, met alles wat daarbij komt kijken, vorm te kunnen geven, met de opdrachtgever/opdrachtgeefster te communiceren en de facturatie/dankkaartjes te kunnen regelen.

1)   NAW-gegevens (overledene en opdrachtgever/opdrachtgeefster)
2)   Geboortedatum (overledene en opdrachtgever/opdrachtgeefster)
3)   Geboorteplaats (overledene en opdrachtgever/opdrachtgeefster)
4)   Telefoonnummer (opdrachtgever/opdrachtgeefster)
5)   E-mailadres (opdrachtgever/opdrachtgeefster)
6)   BSN-nummer (overledene en opdrachtgever/opdrachtgeefster)
7)   Burgerlijke staat (overledene)
8)   Dag, uur en plaats overlijden (overledene)
9)   Gegevens schouwarts
10) Verzekeringspolissen (met persoonlijke informatie) (overledene)
11) beelden (foto & film) ten behoeve van de dag van de uitvaart of kaart

De persoonsgegevens worden digitaal opgeslagen op onze server. De server waar hart & ziel uitvaarten de gegevens op bewaard is beperkt toegankelijk beveiligd met een uniek wachtwoord. Ook onze telefoons zijn beschermd met een wachtwoord.

gegevensuitwisseling derden
hart & ziel uitvaarten verkoopt persoonsgegevens niet aan derden.

hart & ziel uitvaarten wisselt de persoonsgegevens alleen uit met derden, als een begraafplaats, een crematorium, gemeente, de drukker en anderen, als dit noodzakelijk is om een afscheid goed te organiseren. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het vastleggen van een dag en tijdstip van een crematie. Overigens ontvangen derden enkel de persoonsgegevens die relevant zijn voor hen. Zo ontvangt de drukker of de fotograaf bijvoorbeeld geen BSN nummer.

hart & ziel uitvaarten deelt geen persoonsgegevens en gedetailleerde informatie over een afscheid of uitvaart met personen anders dan de opdrachtgever/opdrachtgeefster en derden die een zakelijke dienstverlening aanbieden ten behoeve van het vormgeven van het afscheid.

invullen gegevens website
Als u bij het gebruik van onze website gegevens achterlaat, bijvoorbeeld via een contact formulier of een offerte aanvraag. Dan verzamelen, bewaren en gebruiken wij uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

bewaren persoonsgegevens
hart & ziel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt. De bewaartermijnen voldoen aan de specifieke regelgeving hieromtrent.

Indien hart & ziel uitvaarten beeldmateriaal, als foto’s van personen tijdens een uitvaart, gebruikt eventueel voor de website en social media is dat altijd na akkoord van de opdrachtgever/opdrachtgeefster.

verwijderen persoonsgegevens
Op schriftelijk verzoek zal hart & ziel uitvaarten door haar geadministreerde persoonsgegevens van verzoeker zo spoedig mogelijk uit haar administratie verwijderen, behoudens de informatie welke onder de fiscale bewaarplicht valt (zoals facturen). Hiervoor kan een bericht gestuurd worden naar info@hartenzieluitvaarten.nl.