valt de keuze op een crematie?

Waarom kiezen mensen voor een crematie, en welke kosten zijn aan cremeren verbonden? En wat is er daarna mogelijk met de as?

De keuze voor cremeren of begraven is persoonlijk. Sommige mensen voelen zich niet prettig bij het idee van een graf in de grond en kiezen om die reden voor een crematie. Anderen kiezen voor een crematie omdat de kosten voor cremeren over het algemeen lager zijn dan voor een begrafenis. Vindt u het lastig om die beslissing te maken? Dan denken we graag met u mee.    

crematie Haarlem, Bloemendaal, Heemstede,  Amsterdam e.o.

In de omgeving van Haarlem zijn verschillende crematoria, bijvoorbeeld in Haarlem, Amsterdam en Driehuis. Vaak zal de locatie samenhangen met de woonplaats van de overledene, maar dat hoeft niet. Als u eenmaal een crematorium hebt uitgezocht, kunt u bepalen of u het afscheid ook op die locatie wilt houden. Alle crematoria beschikken over een aula waar een afscheid kan worden gehouden, maar u kunt ook kiezen voor een plek die een speciale betekenis had voor de overledene. Datzelfde geldt voor het verstrooien van de as. Dit kan bij het crematorium, maar ook op een begraafplaats of bijvoorbeeld in zee. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

as uitstrooien

Na de crematie zijn er veel mogelijkheden om de as te verwerken. De as blijft 30 dagen bij het crematorium. De as kunt u daarna laten verstrooien op een uitstrooiveld bij het crematorium. U kunt de as ook zelf uitstrooien. Dat mag op bijna elke plek, daarvoor is wel toestemming nodig van de eigenaar van de grond. Een andere mogelijkheid is het verstrooien van de as in zee. Heeft u andere ideeën? Vraag ons wat er mogelijk is.

bijzetten in een graf

In plaats van uitstrooien kan de as ook worden bijgezet in een graf. Dit gebeurt meestal in asbussen. De as kan in een particulier graf worden geplaatst, waar meestal ruimte is voor drie asbussen. Daarnaast kunt u de asbus bijzetten in een urnengraf, dat doorgaans ruimte biedt aan de as van vier personen. Het urnengraf lijkt op een gewoon graf, maar is kleiner. U kunt bij dit graf een grafmonument (laten) plaatsen. Een andere mogelijkheid is het plaatsen van de as in een urnenmuur, waar u de as in een speciale nis kunt plaatsen. De meeste begraafplaatsen en crematoria beschikken over zo’n muur.

urn, sieraad of ...

U kunt er ook voor kiezen om (een deel van) de as mee naar huis te nemen of te verdelen onder familieleden. De as kan dan bewaard worden in een urn. De keuze in urnen is zeer groot. Ook is het mogelijk een klein beetje van de as te verwerken in een assieraad, zodat u uw dierbare altijd met u meedraagt. Op internet zijn nog vele andere mogelijkheden en voorbeelden te vinden wat u met de as kunt doen.

Een persoonlijke uitvaart met hart & ziel

Zoekt u een betrokken uitvaartondernemer in Haarlem, Heemstede of IJmuiden?
Iemand die uw wensen begrijpt en zich inspant om er een mooie uitvaart van te maken?
Neem dan contact met ons op. Dat mag dag en nacht. Bel 023 - 82 00 920 of neem online contact op:

Ja, ik wil graag contact met hart & ziel